Prof. Dr. Recep Eren

Genel Müdür

Nihal Sağlam

Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal İletişim

Şenay Vatansever

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Üniversite Sanayi İş Birliği

Mustafa Yetkin Aydınlı

Üniversite – Sanayi İşbirliği Koordinatörü

FSMH ve Ticarileşme

Sevcan Kalender

Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü- Patent Vekili

Fatma Dinç

Patent Uzman Yardımcısı

Girişimcilik ve Şirketleşme

Erkin Bilaloğlu

Girişimcilik ve Ticarileşme Koordinatörü

Yarenur Türe

Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı