AÇILAN TÜBİTAK ÇAĞRILARI

tübitak_çağrıları

2237-BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMLARI 2022 YILI 2. DÖNEM ÇAĞRILARI AÇILDI 1 TEMMUZ 2022

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı ve 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 yılı 2. dönem çağrıları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 1 Temmuz 2022 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı hakkında bilgi almak ve çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı hakkında bilgi almak ve çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

1601 PROGRAMI 2022 YILI 2. ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS 2022

1512 Girişimcilik Destek Programının (BiGG) 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek üzere 1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Bu çağrı ile belirlenecek Uygulayıcı Kuruluşlar, BiGG Programı kapsamında açılacak çağrılarda belirtilecek tematik alanlarda girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere ön kuluçka/hızlandırıcı hizmetlerinin verilmesi ve girişimcilerin hazırlayacağı iş planı önerilerinin BiGG Programı 2. aşama başvurusu için uygunluğunun değerlendirilmesi faaliyetlerini yürüteceklerdir.

Başvuru:

Bu çağrıya

  1. üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO),
  2. 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan Araştırma Altyapıları (AA),
  3. kanunla kurulmuş vakıflar,
  4. girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka, vb. alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri

başvuru yapabilecektir.

Başvuru yapacak kuruluşların;

  • iş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteği,
  • hızlandırıcı faaliyetlerinde teknik danışman desteği,
  • tanıtım ve yaygınlaştırma,
  • ön kuluçka faaliyetleri için ek finansman,
  • işbirliği ağlarına erişim,
  • finansman kaynaklarına erişim

sağlamak amacıyla büyük ölçekli firmalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmaları önerilmektedir.

Çağrı başvuruları, eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinde yer alan PRODİS (TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) üzerinden alınacaktır.

Kuruluşların 20.06.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında PRODİS üzerinden kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini gerçekleştirerek ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a ulaştırmaları gerekmektedir. 15.08.2022 tarihinden sonra evrak girişi yapılan ilgili belgeler işleme alınmayacaktır

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt işlemlerini tamamlamış UK başvurularının; 05.10.2022 saat 17:00’ye kadar, TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme: 

Çağrı kapsamında yapılan başvurular, Uygulama Esasları çerçevesinde panel yöntemiyle değerlendirilecektir.

Destek şekli:

Çağrı sonucunda belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar en fazla 3 yıl desteklenecek olup bu kuruluşlara çağrı metninde tanımlanan ölçütlere göre ödül desteği sağlanacaktır.

İlgili Dokümanlar: 

Çağrı Metni

Hedef Tablosu

Not: PRODİS’te Hedef Tablosu pdf formatında ek olarak sunulmalıdır.

 

TÜBİTAK-TAGEM İŞBİRLİĞİ İLE ARDEB BÜNYESİNDE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ALANINDA İKİ FARKLI ÇAĞRI AÇILIYOR! SON BAŞVURU 1 EYLÜL 2022

TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB bünyesinde Tarımsal Araştırmalar Alanında İki Farklı Çağrı Açılıyor!

Bilindiği üzere; On Birinci Kalkınma Planı’nda “Tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve niteliği artırılacaktır.” ve “Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla geliştirilmesi sağlanacaktır.” ifadeleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Türkiye’de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşması ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla, ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiş ve Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı tasarlanmıştır.

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”na tabi olacak çağrı kapsamında; sonuç odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

“1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları”na tabi olacak çağrı kapsamında; çıktı odaklı, kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik yenilikçi yönü olan uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projeleri desteklenecektir.

20 Haziran 2022 tarihi itibari ile açılacak çağrılar için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. Çağrılara ilişkin çağrı metinleri ve çağrılara özel hususlar aşağıda yer almaktadır:

TÜBİTAK-TAGEM 1003 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni

TÜBİTAK-TAGEM 1005 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni

TAGEM Enstitüleri için tıklayınız.

TAGEM Tanıtım Kataloğu için tıklayınız.

 

İRTİBAT KİŞİLERİ:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Serkan TUNA – serkan.tuna@tubitak.gov.tr – 0 312 298 1266
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK – meltem.soydan@tubitak.gov.tr – 0 312 298 1264
Dr. Mustafa Emre SARI – emre.sari@tubitak.gov.tr – 0 312 298 1265

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Süeda ERTAŞ – sueda.ertas@tarimorman.gov.tr – 0 312 307 6040
Dr. Nesrin KURTAR BOZBIYIK – nesrin.bozbiyik@tarimorman.gov.tr – 0 312 307 6015

 

TÜBİTAK-ARDEB 1002-HIZLI DESTEK PROGRAMINDA BÜYÜK YENİLİK!

Acil veya öngörülemeyen durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesine yönelik olarak hazırlanacak veya hâlihazırda sürdürülmekte olan bir araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı nitelikteki desteklerin talep edileceği proje önerileri “1002-B Acil Destek Modülü” altında 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak ve çok hızlı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. “1002-Hızlı Destek Programı”nın aciliyet içermeyen kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlanması amacı “1002-A Hızlı Destek Modülü” altında, 16 Haziran 2022 tarihi itibariyle çevrimiçi başvuru sisteminde onayı gerçekleştirilecek projeler için güncel başvuru formu ve yeni değerlendirme kriterleri ile sürdürülecektir.

Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

1002-B Acil Destek Modülü

1002-A Hızlı Destek Modülü

 

HERHANGİ BİR KURUM/KURULUŞTA ÇALIŞMAYAN DOKTORALI ARAŞTIRMACILARA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLABİLME İMKANI

Doktora derecesine sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta tam zamanlı/kadrolu çalışmayan doktora sonrası araştırmacılarımıza; projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi şartıyla, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında (1004, 1007 ve 1003 hariç16 Haziran 2022 tarihi itibariyle proje yürütücüsü olarak görev alabilme imkânı sağlanmıştır. Söz konusu kişiler, aynı anda farklı projelerde bursiyer ve proje yürütücüsü olarak da görev alabileceklerdir (*).

Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacıların proje yürütücüsü olmaları halinde, söz konusu kişilere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık işveren maliyeti aşılmamak kaydıyla proje bütçesinden ücret ödenebilecektir. Proje sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihinden önce bir kamu kurumu/kuruluşunda (vakıf üniversiteleri dâhil) kadrolu/tam zamanlı olarak çalışmaya başlanması halinde, ücret ödemesi sona erecek ve proje bitiş tarihine kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu kişilerin özel kuruluşlarda çalışmaya başlamaları halinde ise, Proje Teşvik İkramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenecektir.

(*) Mevzuat gereğince; aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs, TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden Proje Teşvik İkramiyesi ve ücret alınamaz.

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE AYNI ANDA TÜBİTAK-ARDEB 1002 PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE FARKLI BİR PROJEDE BURSİYER OLABİLME İMKANI

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrenimine devam eden doktora öğrencileri; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan bir projede bursiyer iken aynı anda, doktora tezleriyle ilgili farklı bir proje ile 1002-Hızlı Destek Programına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilecek veya halihazırda 1002 Programı kapsamında desteklenen bir projede proje yürütücüsü iken farklı bir projede bursiyer olabilecek.

YAZIYI PAYLAŞ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!