TÜBİTAK YAKLAŞAN ÇAĞRILAR

tubi

2549 – TÜBİTAK POLONYA ULUSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (NCBR) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı’nın beşinci çağrısı açıldı.

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amaçlanmaktadır. Çağrı kapsamında ise 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde üniversite-sanayi işbirliğinde Ar-ge ve Yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları çağrı kapsamında desteklenecektir.

Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya’daki proje ortaklarının ise ortak başvuru formu ile NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları istenmektedir.

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır.

Türkiye’den başvuran paydaşlar için 1.720.000 TL (PTI ve kurum hissesi hariç) olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir. Sanayi kuruluşları 1.000.000 TL’ye, akademi ise 720.000 TL’ye kadar (PTI ve kurum hissesi hariç) destek alma hakkına sahiptir.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

İlgililer, 20 Ekim 2021 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık, Çevre ve Gıda alanlarından projelerin kabul edileceği çağrıya 12 Ocak 2022 saat 17:30’a kadar başvurabilecektir. Başvurular sadece e-imzalı olarak kabul edilecek olup e-imza süreçlerinin tamamlanması için olan son tarih 19 Ocak 2022 saat 17:30’dur.

E-imzalı başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru Adresi:
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Çağrı Koordinasyonu:
Umut EGE
Program Koordinatörü
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
T: +90 312 298 1861
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

Çağrı Başvuru Prosedür Soruları için:
E. Burcu YAMAK
Bilimsel Programlar Uzmanı
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
T: +90 312 298 1812
E-posta : burcu.yamak@tubitak.gov.tr

Polonya Sorumlusu:
NCBR – The National Centre for Research and Development
Nowogrodzka Str. 47a
00-695 Warsaw

Mr. Jan Osiński
T: +48 22 390 73 24
E-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl

 

SOLAR COFUND 2 (SOLAR-ERA.NET COFUND 2) 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi olan Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesinin 2021 yılı çağrısı açılmıştır.

Projenin ana amacı, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin ve akademinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda uygulamaların arttırılmasıdır.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi 2021 yılı çağrısı kapsamında projelerin aşağıdaki konuları hedeflemesi beklenmektedir:

  • Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri
  • Gelişmekte Olan PV Teknolojileri
  • Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri
  • PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler

Uluslararası proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile en az 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren uluslararası konsorsiyumlar katılabilecektir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız:
http://www.solar-era.net/joint-calls/

TÜBİTAK’ın ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için aşağıdaki linke tıklayınız:
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/solar_era_net_cofund_2021.pdf

Çağrı Takvimi:

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için ilk aşama başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.  Detaylı çağrı takvimi için çağrı metni ve ulusal başvuru koşulları incelenmelidir.

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih: 10.12.2021 (16:00 CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvuru için son tarih: 17.12.2021 (TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 17.12.2021 (TSİ: 17.30)

Çağrı İrtibat Kişileri:
Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Muzaffer Kaan KARAÖZ
E-mail: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr 
Tel.: 0312 298 9466

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:
Ersin Turan
E-mail: ersin.turan@tubitak.gov.tr
Tel.: 0312 298 1206

 

POZİTİF ENERJİ BÖLGELERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER (ENPED) 2021 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED) çağrısının amacı Avrupa Birliği’nin 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim tarafsızlıklarının sağlanmasına yönelik araştırma ve yenilik kapasitesinin oluşturulmasının planlanması, uygulanması ve faaliyete geçirilmesine katkıda bulunulmasıdır. ENPED 2021 yılı çağrısına Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya, Romanya ve İsveç fonlama ajansları katılım göstermektedir. Konsorsiyumlar çağrıya katılan en az 2 farklı ülkeden en az 2 bağımsız katılımcı ile oluşturulabilecektir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda en az bir ortağın şehir, belediye veya kentsel hizmetler sağlayan kuruluş olması beklenmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgilere ulaşmak için https://jpi-urbaneurope.eu/calls/ped-call/  adresini ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası çağrı rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Bahse konu çağrıya yönelik 9 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) bilgi günü etkinliği gerçekleşecektir. Bilgi günü etkinliğine takiben çağrı sekretaryası tarafından 24 Kasım 2021 saat 14.30’da (Türkiye saati ile) çevrim içi proje pazarı etkinliği gerçekleşecektir. Etkinliğe katılım göstererek konsorsiyum kurma faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

Bilgi günü etkinlik kaydı için tıklayınız.

Proje Pazarı etkinlik kaydı için tıklayınız.

 

BIODIVERSA+ 2021 YILI “KARADA VE DENİZDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE EKOSİSTEMLERİN KORUNMASINI DESTEKLEMEK” BAŞLIKLI ÇAĞRISI AÇILDI

Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılacak olan “Karada ve Denizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunmasını Desteklemek” başlıklı çağrı kapsamında; her düzeyde (genler, türler, ekosistemler) biyoçeşitliliği ve kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumayı amaçlayan eylem ve politikalara bilime dayalı rehberlik sağlamak, yeni yaklaşımlar ve politikalar önermek hedeflenmektedir. Kara, tatlı su ve deniz genelinde ekosistem bütünlüğünü korumak, yeni yaklaşımlar ve politika seçenekleri önermek ve koruma eylemleri ile politikalarının sonuçlarının değerlendirilmelerini teşvik etmek de çağrı kapsamındaki temel amaçtır.

BiodivERsA+ 2021 yılı ilgili çağrısı 01/10/2021 tarihinde uluslararası başvuruya açılmıştır.

Çağrı, doğal alanda biyolojik çeşitlilik korunmasına yöneliktir ve habitatların ve/veya türlerin restorasyonu ile ex-situ koruma çalışmalarına yönelik değildir. Ayrıca çağrı kapsamındaki çalışmalara kara, tatlı su ve deniz olmak üzere tüm ekosistemlere yönelik kurgular dâhildir. Aşağıda belirtilen üç farklı temadan bir veya daha fazlasını ele alan araştırma projelerinin bu çağrı ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

  • Tema 1: Öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi, etkili ve dayanıklı ekolojik ağların oluşturulması, türe dayalı korumanın geliştirilmesi ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik bilgi üretilmesi.
  • Tema 2: Biyoçeşitlilik ve ekosistem korumasının çoklu faydaları ve maliyetleri hakkındaki projeler.
  • Tema 3: Etkili koruma sonuçları sağlamak için yönetim ve yönetişim ile ilgili projeler.

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www.biodiversa.org/1772 adresinden ulaşılabilmektedir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Çağrı Takvimi:

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 30.11.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 06.12.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 09.12.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 14.04.2022

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ Çağrısı hakkında bilgi için:
Dr. Yeliz TÜMBİLEN ÖZER
Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)
e-posta: yeliz.ozer@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 02

Tuğçe Ceren ÇELİKER
Tarım, Orman ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: ceren.celiker@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 72

TÜBİTAK- 1071 programı detayları için:
Dr. Fahriye ERTUĞRUL
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 1805

YAZIYI PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!

Güncel Haberler ve Duyuruları kaçırmamak için kayıt olun.