UFUK AVRUPA YAKLAŞAN ÇAĞRILAR

ufuk_avrupa

LUMP SUM FONLAMA MODELİNE YÖNELİK KILAVUZ YAYINLANMIŞTIR

Ufuk 2020’de pilot olarak uygulanmaya başlanan ve Ufuk Avrupa’da daha çok çağrıda kullanılacak olan Lump Sum fonlama modeline yönelik kılavuz Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. 7 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Lump Sum fonlama modeline yönelik eğitime ve Lump Sum modelinin faydalarından, süreçlerinden ve modele neden ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği Lump Sum kılavuzuna linkten ulaşabilirsiniz.

 

AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ 2022 YILI BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU! SON BAŞVURU 31 MAYIS 2022

Ağlara Üyelik Desteği 2022 Yılı Başvuru Takvimi Belli Oldu

“TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan Ağlara Üyelik Desteği ile Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dâhil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için yapacağı ilk başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği” programı üzerinden alınacaktır.
 • Başvuru sahibi kuruluşun desteğe konu ağ için 2021 yılında kabul edilmiş destek başvurusu var ise 2022 yılı için yapacağı başvuru “2028 – Ağlara Üyelik Desteği – Devam Eden Üyelik” programı üzerinden alınacaktır.

Desteğin 2022 yılı için başvuru takvimi aşağıda paylaşılmaktadır:


Başvuru Başlangıç Tarihi : 12/05/2022 saat 12:00

Başvuru Son Tarihi : 31/05/2022 saat 17:00

E-imza için Son Tarih : 10/06/2022 saat 17:00


Destek ile ilgili hedef kitleyi, Türkiye’de faaliyet gösteren üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.

Değerlendirme süreci son başvuru tarihinden itibaren toplu halde başlatılacak olup başvurunuzun sağlıklı bir ön inceleme aşamasından geçmesi için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.

Başvurularınızı çevrimiçi olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/ adresinden elektronik imzalı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Desteğe ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru ve desteğe konu ağ listesi için lütfen tıklayınız.

Destek programı hakkındaki sorularınızı aglarauyelik@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

EIT KENTSEL ULAŞIM 2023-2025 RIS EĞİTİM İÇİN İŞ PLANI İLK ÇAĞRISI! SON BAŞVURU 28 HAZİRAN 2022

RIS

EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) yapısıdır.

Bölgesel Yenilik Programı (EIT Regional Innovation Scheme-RIS), söz konusu EIT Bilgi ve Yenilik Toplulukları (KIC)’nın az ortağa sahip olduğu ülkeler için tasarlanmıştır Bu program ile EIT, bu ülkelere katılımlarını kolaylaştırmak için ek bir teklif sunma stratejisini uygulamaktadır.

Eğitim alanının genel amacı, kentsel hareketlilik içindeki bilgi boşluğunu kapatmak ve yaşanabilir kentsel alanlar için mobilitenin geliştirilmesine olanak sağlamaktır. Bu, yaşam boyu öğrenme perspektifinde yenilikçilik ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini içerir. EIT Kentsel Ulaşım RIS Eğitim iş Planı aşağıda detayları verilen üç ana alandan oluşur.

Önemli Tarihler

 • Çağrı açılışı: 28 Nisan 2022
 • Çağrı kapanışı: 28 Haziran 2022, 17:00 CET
 • Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü: Haziran 2022’nin sonu
 • Tekliflerin değerlendirilmesi: Temmuz 2022
 • Sonuçların bildirilmesi: Eylül 2022’nin ilk yarısı

Bütçe

Toplam yaklaşık 800.000 Avroya kadar destek sağlanacaktır.

 

Çağrı Başvuruları

PLAZA platformu üzerinden 2022 Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yapılabilecektir.

 

İlgili Dökümanlar

 

Ana Alanların Özetleri

 • Kapasite geliştirme Üniversitelerden endüstriye ve ötesine bilgi transferini destekleyen ve üniversitelerin bilgi üretimi, beceri geliştirme ve finansal sürdürülebilirlik hedeflerini geliştirmek için ilişkileri güçlendirmesine yardımcı olan faaliyetler. Müdahaleler, bunu destekleyen becerilere yatırım yapılarak sürdürülmelidir. Aktivite türleri arasında eğiticiyi eğitme kavramları ve çevrimiçi, karma ve yüz yüze kurslar ve eğitimler yer alabilir.
 • EIT Kentsel Hareketlilik eğitim faaliyetleri hakkında bilinçlendirme EIT Kentsel Hareketlilik eğitim faaliyetleri ve hizmetleri hakkında farkındalığın artırılmasına katkıda bulunabilecek faaliyetler. Faaliyetler, birçok öğrenciyi Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Ağı programlarına ve ayrıca Yetkinlik Merkezi kurslarına çekme potansiyeline sahip olmalıdır. Faaliyetlerin türü, mevcut EIT Kentsel Hareketlilik faaliyetleri ve müfredatına dayalı olarak “öğretmene öğret” kavramlarını, bir öğrenci eğitim programını veya çevrimiçi veya karma bir kursu içerebilir.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yenilik ve girişimciliğe odaklanan, öncelikle RIS bölgelerinin etki ve hedef gruplarını hedefleyen ancak RIS dışı kavramlara ve faaliyet ortaklarına dayalı olabilecek faaliyetler. Faaliyetler, geniş bir kitleye ve pazara ulaşma potansiyeline sahip olmalı ve kalıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bu, mevcut bir kurs portföyü üzerine inşa edilen girişimler yoluyla olabilir, ancak örneğin yerel dillere çeviriler ve yerel seminerler ve çalıştaylar sağlayarak bunu yerel olarak kullanılabilir hale getirebilir. RIS Education tarafından finanse edilen tüm faaliyetler, katılımcı başına sınırlı bir bütçeyle tekrarlanma ve ölçeklenme potansiyeline sahip olmalıdır. En azından işe alımla ilgili olmak üzere, finanse edilen tüm faaliyetlerimizde kilit bir bileşen, dengeli katılım ve öğrenme faaliyetlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasında toplumsal cinsiyet eşitliliğine nasıl entegre edildiği olmalıdır. Faaliyetlerin kapsamı, RIS ülkelerinin özelliklerine ve ortamına özel olmalı, kendi özel ihtiyaçlarıyla çok bağlantılı olmalı ve başka yerlerde tekrarlanabilecek açık etki potansiyeline sahip olmalıdır. Kavramlar ve faaliyetler, bunları geliştirmek ve işe yarayan yaklaşımları büyütmek için RIS ülkelerinde ve ötesinde halihazırda uygulanmakta olan mevcut iyi uygulamaları dikkate almalıdır.

Değerlendirme Kriterleri

Teklifler, “Bölüm 5 Değerlendirme Ve Seçim Süreci”nde belirtildiği gibi aşağıda listelenen kriterlere göre değerlendirilecektir.

 • Stratejik uyum
 • Mükemmellik ve yenilik
 • Etki ve sosyal, ekonomik, finansal ve genel sürdürülebilirlik
 • Uygulamanın kalitesi ve verimliliği

Bilgi Günleri

• Teklif Çağrısının Başlatılması BP2023-2035: EIT Urban Mobility Academy ve RIS Education Info Day 04.05.2022, 14:00 Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-spec-call-requirements/

• Rehberlik, kurallar ve değerlendirme süreci ve PLAZA eğitimi 05.05.2022, 11:00 Zoom

Kayıt: https://www.eiturbanmobility.eu/events/info-session-on-academy-and-ris-education-calls-evaluation-and-plaza-training/

 

İletişim Bilgileri

Yasal, Mali, İdari ve teknik prosedürler: pmo@eiturbanmobility.eu

Akademi alanı: academycall@eiturbanmobility.eu

Genel  sorular için: ncptransport@tubitak.gov.tr

Daha fazla bilgi için çağrı sayfası: https://www.eiturbanmobility.eu/first-call-for-ris-education-for-the-business-plan-2023-2025/

 

TOPLAMDA 90 BİN AVRO ÖDÜLLÜ CITY RAPTOR İSTANBUL İÇİN PROJE BAŞVURULARI AÇILDI! SON BAŞVURU 30 HAZİRAN 2022

Raptor

EIT Urban Mobility (European Institute of Innovation and Technology – Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik) tarafından desteklenen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Farplas Otomotiv, Fark Labs, ve BGI ortaklığı ile hayata geçirilen toplamda 90 bin Euro ödüllü CITY RAPTOR İSTANBUL  için başvurular başladı.

Ulaşım için Hızlı Uygulamalar (RAPTOR), niş kentsel hareketlilik zorluklarına hızla çözümler yaratan ve test eden bir programdır. Katılımcılar en yenilikçi, uygulanabilir ve etkili çözümleri sunmak için yarışırlar. RAPTOR, Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) bir girişimi olan EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım) tarafından finanse edilmektedir.

City RAPTOR İstanbul’un temel amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel hareketlilik alanında karşılaştığı 3 zorluğa karşı çözüm geliştiren yeni girişimleri finanse ederek yerel çözümleri teşvik etmektir. Projeye kabul edilen girişimler; eğitim ve mentörlük hizmetleri ile birlikte proje ortakları tarafından çözümlerin geliştirilmesi için sağlanacak olan veri ve kaynaklardan da faydalanacaklardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ninkentsel hareketlilik alanında karşılaştığı 3 zorluk:

 • Taksi sürücülerinin lisanslarının denetlenmesi
 • Taksilerde kısa mesafe yolcu ayrımının önüne geçilmesi
 • Deniz Taksi ulaşım ağının optimize edilmesi ve toplu taşıma sistemleri ile entegrasyonunun arttırılması

Yukarıda belirtilen alanlarda teknoloji tabanlı ve yenilikçi çözümü olan başvuruların kabul edileceği program sonucunda, başarılı olan 3 girişim ayrı ayrı 30 bin Euro ile ödüllendirilecektir. Ayrıca EIT Urban Mobility, İBB, Farplas Otomotiv, Fark Labs ve BGI tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamaya hazır olan çözümler İstanbul’da denenecektir.

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2022

City RAPTOR İstanbul Zaman Planı

 • Başvuruların açılması: 3 Mayıs, 2022
 • Son başvuru tarihi: 30 Haziran, 2022
 • 1. Aşama değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 8 Temmuz, 2022
 • 2. Aşama panelin değerlendirmesi: 12 – 15 Temmuz, 2022
 • Panel Sunumları 12 – 15 Temmuz, 2022
 • Sonuçların açıklanması: July 20, 2022

Daha detaylı bilgi ve başvuru için: https://raptorproject.eu/city-raptor-2 

Daha fazla bilgi ve iletişim için; 

Zeynep Paksoy: Zeynep.paksoy@farklabs.com

 

ICT-AGRI-FOOD 2022 YILI ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS 2022

ICT-AGRI-FOOD 2022 Yılı Çağrısı Açıldı!

TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2022 yılı çağrısı 03/05/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı kapsamında, Avrupa tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, esnek, adil ve şeffaf sistemlere dönüşümü amacıyla dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında; hassas tarım, akıllı gıda-tarım sistemleri, lojistik, gıda işleme, tedarik zinciri yönetimi ve ticarileştirme için yeni dijital teknolojilerin/çözümlerin (Ör: Uzaktan algılama, veri analizi/Büyük Veri,  Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, otomasyon ve robotiks) geliştirilmesi ve entegrasyonu ile çiftçiden tüketiciye, politika belirleyicileri ve gıda otoritelerine kadar tüm gıda-değer zinciri paydaşları için şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması beklenmektedir.

Sunulacak projeler kapsamında, oluşturulan çözüm önerilerinin gıda-değer zinciri boyunca etkileri de göz önünde bulundurulmalı; gıda zinciri boyunca atıklar ve kayıplarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere iki veya daha fazla aşama (birincil üretim, imalat ve işleme, gıda paketleme, dağıtım, tüketicilerin davranış ve tutumu, yemek hizmetleri (catering) vb.) için etkilerin incelenmesi istenmektedir. Şeffaflık, gıda izlenebilirliği ve orijinalliği ile ekonomik planlamanın sağlanmasında çok önemli bir faktör olup bu çağrının ana temasını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik faktörü de hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmalıdır.

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Gıda-değer zinciri boyunca çiftçiler, tüketiciler ve diğer paydaşlar için daha şeffaf, birbiri ile bağlantılı dijital teknolojilerden yararlanan tarımsal gıda sistemleri

KONU 2: Tarımsal gıda sistemlerinde BİT teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, ele alınması ve kaldırılması

KONU 3: Sürdürülebilir ve esnek tarımsal gıda yönetimi uygulamalarını desteklemek için veriye dayalı ödül ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ve etki tahmini

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.ictagrifood.eu/node/44929), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı sekretaryası tarafından Başvuru Adayları için 18/05/2022 11:00-12:00 CEST saatleri arasında soru-cevap oturumlu Webinar düzenlenecek olup, başvurmayı düşünen araştırmacılarımızın katılımı önemlidir. Webinara kaydolmak için lütfen bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kayıttan sonra, birkaç gün içinde web seminerine katılma bağlantısını sekretarya tarafından gönderilecektir. Webinar sonrası sunumlar ict-agri-food web sayfasında yayınlanacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

Çağrı Takvimi:

Başvuru adayları için soru-cevap oturumlu Webinar:  18/05/2022 11:00-12:00 CEST

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 15.08.2022 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 22.08.2022 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 24.08.2022 (17:30 TSİ)

Çağrı İrtibat Kişileri:
Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:       
Dr. Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

 

KÜME 5-DESTİNASYON 3-SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜVENLİ VE REKABETÇİ ENERJİ ARZI ÇAĞRISI 26 MAYIS 2022 TARİHİNDE AÇILIYOR! SON BAŞVURU 13 EYLÜL 2022

sususus

Ufuk Avrupa Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi ana hedefiyle devreye alınmış olan Küme 5- İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi alt başlıklarından olan Hedef 3 (Destinasyon 3) – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı kapsamındaki yeni çağrı 26 Mayıs 2022 tarihinde açılıyor. Söz konusu Destinasyon kapsamında çıkılan çağrıların dört ana başlık etrafında şekillendiği görülmekte olup 26 Mayıs itibariyle açılacak olan çağrıda Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik başlığına odaklanıldığı görülmektedir. Bu başlık altında,  fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.
Söz konusu çağrı altında çıkılan konu başlıkları ise şunlardır:

HORIZON-CL5-2022-D3-02-01: Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-02: AU-EU Energy System Modelling 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-03: Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-04: Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-05: Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-06: Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry
HORIZON-CL5-2022-D3-02-07: Renewable energy incorporation in agriculture and forestry
HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.
Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portalına üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı kapanış tarihinden en geç 45 gün öncesine kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu çağrı kapsamında başvurmak isteyen kuruluşlarımız için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olacaktır.

Söz konusu çağrı veya diğer çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.

 

EUREKA KAPSAMINDA BREZİLYA-GLOBALSTARS ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 11 EKİM 2022

Eureka üyesi olmayan ülkeler ile işbirliği yapma imkânı sağlayan bir Eureka aracı olan GlobalStars kapsamında Brezilya ile işbirliği imkânı sunan çağrı 26 Nisan 2022 tarihi itibari ile başvuru almaya başlamıştır.

Brezilya’nın yanı sıra Eureka üyesi ülkeler Türkiye, Belçika (Valonya), Finlandiya, İspanya, Hollanda çağrıya dâhil olan ülkeler arasındadır. Çağrı kapsamında desteklenecek projeler Eureka Network Projesi olarak değerlendirilecektir.

Ülkemizden sermaye şirketi statüsündeki bir firma, Brezilya’dan en az bir ortakla çağrıya proje önerisi sunabilecektir. Bu şart sağlandıktan sonra çağrıya katılım sağlayan ülkelerden de ortak eklenebilmektedir. Brezilya’dan katılacak olan ortağın proje yazımı öncesinde mutlaka fonlayıcı kuruluşu olan EMBRAPII (https://embrapii.org.br/) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Proje fikirleri için tüm teknoloji alanlarında proje önerisi sunulabilecektir. Ancak, katılımcı ülkeler özellikle aşağıdaki alanlarda proje tekliflerini memnuniyetle karşılamaktadır:

 • Sürdürülebilirlik
  • Temiz su ve sanitasyon
  • Döngüsel ve biyo-tabanlı ekonomi,
  • Temiz enerji,
  • Tarım
 • Sağlık
  • Yaşam tarzını ve yaşam ortamını iyileştirmek
  • Bakım noktası teşhisi,
  • Bulaşıcı, kronik hastalıkların tedavisi

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

1.Aşama: Tüm ortaklar, çağrı web sayfasında bulunan Eureka proje başvuru formunu çevrimiçi olarak (https://eureka.smartsimple.ie/) doldurmalıdır. Her başvuru, bu başvuruda yer alan ülkelerin ulusal Eureka ofisleri tarafından ön değerlendirmeye alınacaktır. 1. Aşama için son başvuru tarihi 11 Ekim 2022’dir.

2.Aşama: Türk katılımcıların uluslararası başvuru formuyla birlikte TEYDEB’in 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Programına https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden başvuru yapmaları da gerekmektedir. Çağrı takvimine uygunluk açısından 1509 Programına gerçekleştirilecek ulusal başvurunun 18 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Ülkemizden üniversiteler ve araştırma enstitüleri 1509 Programına doğrudan ortak olarak başvuru yapamamakta, projelerde alt yüklenici olarak yer alabilmektedir. 1509 Programı kapsamındaki projelerde bütçe üst sınırı bulunmamaktadır. KOBİ’ler için proje bütçesinin %75’ine, büyük işletmeler için ise %60’ına kadar hibe imkanı tanınmaktadır. Proje süresi en fazla 36 ay olmalıdır.

Çağrı detayları için lütfen tıklayınız.

1509 Programı ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi için:

Umut EGE
T +90 312 298 18 61
eureka@tubitak.gov.tr

YAZIYI PAYLAŞ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!