UFUK AVRUPA YAKLAŞAN ÇAĞRILAR

ufuk_avrupa

70 YENİ COST AKSİYONU ONAYLANDI!

70 yeni COST Aksiyonu, 27 Mayıs 2022 tarihli COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) kararı ile onaylandı.

Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zaptları (Memorandum of Understanding) 23 Haziran 2022 tarihi itibariyle COST web sayfasında yayınlanacaktır. Yeni yayınlanan Aksiyonlarla ilgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Aksiyon atamaları da 23 Haziran 2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilebilecek olup başvurular bu tarihten itibaren alınmaya başlayacaktır.

Türkiye’den atanacak olan araştırmacıların Aksiyon atamaları TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kurallarımız ve COST ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK COST web sitesine ulaşabilirsiniz.

 

EIG CONCERT JAPAN 2022 ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 18 TEMMUZ 2022

Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, bu yıl Japonya, Türkiye, Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan, İspanya, Bulgaristan’dan fonlayıcı kuruluşların katılımıyla “Atomik Hassasiyet ile Malzeme Tasarımı (Design of Materials with Atomic Precision)” başlıklı ortak işbirliği çağrısı açılmıştır.

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 • Proje başvurularının uluslararası işbirliği içermesi ve interdisipliner yaklaşımlar ile “”Atomik Hassasiyet ile Malzeme Tasarımı (Design of Materials with Atomic Precision)” alanında sunulması (alt başlıklar için lütfen çağrı metnini inceleyiniz),
 • Başvuruların gerekli tüm bilgi ve formlarla birlikte İngilizce olarak https://ptoutline.eu/app/eigjapan_jc2022 adresinden 18 Temmuz 2022 (saat 10.00 Orta Avrupa Saati) tarihine kadar yapılması (Proje konsorsiyumu adına proje koordinatörü tek bir uluslararası başvuru yapacaktır.),
 • Uluslararası başvuruya ek olarak, Türkiye’den başvuran ortakların TÜBİTAK’a https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden 25 Temmuz 2022 tarihine (saat 17.30 Türkiye saati) kadar ulusal ön başvuru yapması,
 • Tüm proje ortaklarının ulusal uygunluğu,
 • Japonya’dan bir, Türkiye’den bir ve çağrıya dahil olan Avrupa ülkelerinden (Türkiye, İspanya, Bulgaristan, Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya) en az bir ortak olmak kaydıyla, toplam en az üç uygun proje ortağının katılımı,
 • Talep edilen fonların ulusal olarak uygunluğu,
 • Minimum kriteri sağlamak ön şartı ile, çağrıya dahil olmayan bir ülkeden ilave ortaklar olması durumunda, harici sponsor kuruluştan bir onay mektubunun eklenmesi.

Çağrıya ilişkin detaylar için lütfen web sitesini inceleyiniz.

Ulusal süreç dokümanı için lütfen tıklayınız.

EIG CONCERT Japan 2022 Çağrısı İletişim Bilgileri:

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Dr. Elif DOĞAN-ARSLAN

E-mail: elif.doganarslan@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 14 16

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası

Dr. K. Öncü ŞEN

E-mail: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 18 09

 

2522 TÜBİTAK – NRDIO (MACARİSTAN) İKİLİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 21 TEMMUZ 2022

TÜBİTAK ile Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Ofisi (National Research, Development and Innovation Office – NRDIO) arasında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir.

21 Temmuz 2022 tarihine kadar açık kalacak söz konusu çağrı,

 • Sağlık, İlaç Araştırmaları, Biyoteknoloji
  • Medikal Tanı Kitleri
  • Biyomalzemeler
 • Yeşil Teknolojiler (yeşil geçişi destekleyen tüm teknolojiler)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Yapay Zekâ
  • 5G Teknolojileri
  • Nesnelerin İnterneti
 • Mühendislik
  • Bağlı ve Otonom Araçlar
  • Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri
  • Fabrika Otomasyon Sistemleri
 • Tarım ve Gıda Teknolojileri

tematik alanlarında proje başvurularına açıktır.

Ortak akademik-sanayi iş birliği projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Macar proje ekibiyle “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

21 Temmuz 2022 tarihine kadar açık kalacak ikili iş birliği çağrısına ilişkin ayrıntılı bilgilere çağrı metninden ulaşılabilmektedir.

 

KÜRESEL ARAŞTIRMA KONSEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 05 AĞUSTOS 2022

Tüm dünyadan fonlayıcı kuruluşların oluşturduğu bir sanal yapılanma olan Küresel Araştırma Konseyi (Global Research Council, GRC)’nin bir girişimi olarak oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Çağrısı ile, SKA’lara ulaşılmasına yönelik yenilikçi ve araştırma odaklı yaklaşımların ve somut eylemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SKA Pilot Çağrısı; yakın zamanda tamamlanmış araştırma ve yenilik projelerinden elde edilen sonuçların yerel ya da bölgesel ölçeklerde uygulanması yoluyla SKA’lara ulaşılmasını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı çağrı üyesi ülkeden 3 farklı kurumu içermesi ve çağrı üyesi ülkeler tarafından desteklenmiş ve yakın zamanda tamamlanmış araştırma ve yenilik projelerine dayanması gerekmektedir. Söz konusu çağrı kapsamındaki uluslararası ortak başvuruların ilk aşamasının 05 Ağustos 2022 tarihine kadar çağrı sekretaryasına e-posta yoluyla, ulusal başvuruların ilk aşamasının ise 10 Ağustos 2022 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine https://www.nrf.ac.za/sustainable-development-goals-sdgs-collaborative-funding-call/ bağlantısı üzerinden ulaşılabilecektir.

Uluslararası çağrı sayfası için tıklayınız.

Ulusal başvuru kuralları için tıklayınız.

 

ICT-AGRI-FOOD 2022 YILI ÇAĞRISI AÇILDI! SON BAŞVURU 15 AĞUSTOS 2022

TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) Era-Net Cofund projesi kapsamında 2022 yılı çağrısı 03/05/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı kapsamında, Avrupa tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilir, esnek, adil ve şeffaf sistemlere dönüşümü amacıyla dijital çözümlerin geliştirilmesini hedef alan çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında; hassas tarım, akıllı gıda-tarım sistemleri, lojistik, gıda işleme, tedarik zinciri yönetimi ve ticarileştirme için yeni dijital teknolojilerin/çözümlerin (Ör: Uzaktan algılama, veri analizi/Büyük Veri,  Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, otomasyon ve robotiks) geliştirilmesi ve entegrasyonu ile çiftçiden tüketiciye, politika belirleyicileri ve gıda otoritelerine kadar tüm gıda-değer zinciri paydaşları için şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması beklenmektedir.

Sunulacak projeler kapsamında, oluşturulan çözüm önerilerinin gıda-değer zinciri boyunca etkileri de göz önünde bulundurulmalı; gıda zinciri boyunca atıklar ve kayıplarla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere iki veya daha fazla aşama (birincil üretim, imalat ve işleme, gıda paketleme, dağıtım, tüketicilerin davranış ve tutumu, yemek hizmetleri (catering) vb.) için etkilerin incelenmesi istenmektedir. Şeffaflık, gıda izlenebilirliği ve orijinalliği ile ekonomik planlamanın sağlanmasında çok önemli bir faktör olup bu çağrının ana temasını oluşturmaktadır. Sürdürülebilirlik faktörü de hem çevresel hem de sosyal ve ekonomik açıdan ele alınmalıdır.

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Gıda-değer zinciri boyunca çiftçiler, tüketiciler ve diğer paydaşlar için daha şeffaf, birbiri ile bağlantılı dijital teknolojilerden yararlanan tarımsal gıda sistemleri

KONU 2: Tarımsal gıda sistemlerinde BİT teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, ele alınması ve kaldırılması

KONU 3: Sürdürülebilir ve esnek tarımsal gıda yönetimi uygulamalarını desteklemek için veriye dayalı ödül ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ve etki tahmini

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.ictagrifood.eu/node/44929), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı sekretaryası tarafından Başvuru Adayları için 18/05/2022 11:00-12:00 CEST saatleri arasında soru-cevap oturumlu Webinar düzenlenecek olup, başvurmayı düşünen araştırmacılarımızın katılımı önemlidir. Webinara kaydolmak için lütfen bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kayıttan sonra, birkaç gün içinde web seminerine katılma bağlantısını sekretarya tarafından gönderilecektir. Webinar sonrası sunumlar ict-agri-food web sayfasında yayınlanacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

 

Çağrı Takvimi:

Başvuru adayları için soru-cevap oturumlu Webinar:  18/05/2022 11:00-12:00 CEST

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 15.08.2022 (13:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 22.08.2022 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 24.08.2022 (17:30 TSİ)

 

Çağrı İrtibat Kişileri:
Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

 

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:       
Dr. Kamil Öncü ŞEN
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

YAZIYI PAYLAŞ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!