UFUK AVRUPA YAKLAŞAN ÇAĞRILAR

ufuk_avrupa

NÖRODEJENERATİF HASTALIK ARAŞTIRMALARI ORTAK PROGRAMI JPND JPCOFUND-2 2022 YILI ÇAĞRISI AÇILDI!

JPND JPCOFUND-2 2022 Çağrısı Açıldı

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research – JPND) Avrupa’da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

JPND JPCOFUND-2 2022 yılı çağrısı kapsamında proje önerilerinin Alzheimer, demans, Parkinson ve ilgili hastalıklar, Prion Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıklar, Huntington Hastalığı, Spinocerebellar Ataxia (SCA), Spinal Muscular Atrophy (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

• Farmakolojik olmayan tedavilerde biyomoleküler ve fiziksel okumaların belirlenmesi

• Etkin farmakolojik olmayan tedavilerin moleküler ve hücresel seviyede mekanizmalarının son tekniklerle belirlenmesi

• Belirli hasta gruplarına ait kohort çalışmalarında gözlenen farmakolojik olmayan tedavilerin doğrulanması

• Gelecek büyük çaplı klinik çalışmalarda kullanılabilecek farmakolojik olmayan tedavilerin etkilerini daha iyi görüntülenmesini sağlayacak biyoişaretleyicilerin tanımlanması

• Farmakolojik olmayan tedavilerin mekanizmalarının daha iyi anlaşılması

• Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi kombinasyonlarında ilaç hedef bölgelerinin tanımlanması

• Tedavi cevabını tahmin edebilen faktörlerin tanımlanması

Detaylı bilgiyi uluslararası çağrı duyurusu ve uluslararası çağrı metninden edinebilirsiniz.

Proje Konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir. Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir. Her proje partneri bulunduğu ülkedeki katılımcı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanır. Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi ve bütçe bilgileri için tıklayın.

Bütçe:  Ülkemizden projelere katılan araştırma grupları için bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç uluslararası proje başına 1.500.000 TL’yi; yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları için 1.000.000 TL’yi aşamaz.  Detaylı bilgi için ulusal başvuru kurallarını inceleyebilirsiniz.

Çağrı Takvimi:

1 Mart 2022 1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

7 Mart 2022 1. Aşama TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)

28 Haziran 2022  2. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2022)

İkinci aşama uluslararası bilimsel değerlendirme sürecinde başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılarımız için TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacaktır.

 

NEURON COFUND2 PROJESİ 2022 ORTAK ULUSLARARASI ÇAĞRISI AÇILDI!

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde başvuruya açılmıştır. JTC 2022 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dahil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. Bu çağrıda, inme ve diğer serebrovasküler hastalıkların patofizyolojine ve terapötik gelişmelerine yönelik klinik öncesi ve klinik araştırmaların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Araştırma alanları, hastalığın genetik, epigenetik, moleküler mekanizması gibi serebrovasküler hastalıklarla ilişkili çok çeşitli yönleri içerebilir. Nöroinflamatuar süreçler genellikle serebrovasküler hastalıklarda önemli bir rol oynar ve çağrı kapsamına dahildir. Farmakolojik çalışmalar ve patofizyolojik mekanizmalara dayalı teknolojik gelişmeler dahil olmak üzere önleyici, tanısal veya tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi çağrı kapsamındadır. Çağrıda, serebrovasküler hastalığın ve beyin bariyeri işlev bozukluklarının temel mekanizmalarını içeren araştırmalardan insanlarda kavram kanıtı klinik çalışmaları içeren araştırmalara kadar proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Araştırma grupları, en az üç farklı ülkeden olmalıdır. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 07 Ocak 2022 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 08 Mart 2022 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından uluslararası ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, 15 Mart 2022 (17:30 TSİ) tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çoklu İşbirliği Destek Programları (1.Aşama)” bölümünden “NEURON JTC2022 1. Aşama” seçerek başvurularını elektronik imzalı olarak yapmaları gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2022-cerebrovascular-diseases/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları ve NEURON hakkında bilgi için:
Dr. Recep Emrah ÇEVİK
TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)
Tel: 0 312 298 1214
e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Kamil Öncü ŞEN
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
Tel: 0312 298 1809
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

 

NADİR HASTALIKLARDA AVRUPA ORTAK PROGRAMI EJP RD 2022 YILI ÇAĞRISI BAŞVURULARA AÇILDI!

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede, EJP RD 2022 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir hastalıkların teşhisini hızlandırmak ve teşhis amaçlı izlemeyi kolaylaştırmak için yeni analitik araçların ve yolların geliştirilmesi – Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”  başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrıya son başvuru tarihi 16 Şubat 2022 (14:00, CET)

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki alt alanlardan en az birini içermelidir:

 1. Fenotip odaklı teşhis: farklı ontolojiler arasında entegrasyon, paylaşılan yolların entegrasyonu, dijital fenotipleme, teşhise yardımcı olarak sağlıkla ilgili verileri çıkarmak için yapay zeka yaklaşımlarının/uygulamalarının geliştirilmesi,
 2. Erken tanı ve izleme için prognostik belirteçler/biyobelirteç araştırmaları,
 3. Altta yatan farklı mekanizmalar (örneğin mozaisizm, genomik (kodlamayan) değişiklikler, gen regülasyonu, kompleks kalıtım) nedeniyle analizi zor olan hastalıkların teşhisi için, yeni genomik/fonksiyonel genomik teknolojileri, multi-omik, matematik, biyoistatistik, biyoinformatik ve yapay zekâ yaklaşımlarını içeren yeni metodolojiler geliştirilmesi,
 4. Klinik kullanım için önemi bilinmeyen (VUS) varyantları küresel olarak sınıflandırmak için fonksiyonel stratejiler; VUS ve patojenik varyantları ayırt etmek için (in vitro) sistemlerin kurulması (örn. derin intronik varyantlar için eklemenin bozulmasının, protein fonksiyonunun kaybının ve toksik protein fonksiyonunun kazanımının teyit edilmesi),
 5. Özellikle altta yatan moleküler mekanizmaları zaten bilinen hastalıklarla ortak olan yeni keşfedilen hastalıkların tanısını mümkün kılmak için yol modellerinin geliştirilmesi.

Çağrı kapsamı dışında bırakılan konular ve yaklaşımlar aşağıda belirtilmektedir:

 • İlaç, tedavi, cerrahi prosedür ve/veya tıbbi teknoloji prosedürlerinin etkinliğini kanıtlamak için yapılan girişimsel klinik araştırmalar. Bu kapsama, iki cerrahi teknik veya terapinin karşılaştırılması gibi etkinliği karşılaştıran çalışmalar girmektedir. Ayrıca, klinik faz IV farmakovijilans çalışmalara da destek verilmez.
 • Tıbbi cihazların güvenliğinin özel olarak test edilmesine ilişkin çalışmalar,
 • EJP RD JTC 2020 çağrısı konusu olan yeni tedavilerin geliştirilmesini elen alan projeler,
 • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı’nın (JPND) konusu olan yalnızca nadir nörodejeneratif hastalıklara odaklanan projeler. Buna dâhil olan nörodejeneratif hastalıklar: Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar; Parkinson hastalığı (PD) ve PD ile ilgili bozukluklar; Prion hastalığı; Motor Nöron Hastalıkları; Huntington hastalığı; Spinal Musküler Atrofi ve Spinoserebellar Ataksinin baskın formları (Çocukluk çağı demans ve nörodejeneratif hastalıklar çağrı kapsamındadır),
 • Nadir bulaşıcı hastalıklar, nadir kanserler ve yaygın hastalıkların tedavisinde nadir görülen advers ilaç etkileşimleri.

Konsorsiyum Yapısı

 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 4 farklı ülkeden 4 ortak içermelidir.
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.
 • Proje süresi en fazla 3 yıl olmalıdır.
 • Sadece uluslararası projeler desteklenecektir.

Önemli Bilgi

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri kapsamında desteklenecektir.

EJP RD Ortak Arama Aracı: Çağrıya başvurmak için ortak arıyorsanız, EJP RD Ortak Arama Aracını https://live.eventtia.com/en/jtc2022matchmaking kullanarak ortak bulabilirsiniz.

Çağrı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Çağrı başvuru dokümanları ve rehberine ulaşmak için tıklayınız

Çağrıya ulusal başvuru yapmak zorunludur. Ulusal başvuru süreç dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve EJP RD hakkında bilgi için:
Dr. Jale ŞAHİN
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)
jale.sahin@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Ebru İMAMOĞLU
TÜBİTAK, Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

YAZIYI PAYLAŞ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!

Güncel Haberler ve Duyuruları kaçırmamak için kayıt olun.