UFUK AVRUPA YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

ufuk_avrupa

AB MİSYONLARI BİLGİ GÜNÜ VE PROJE PAZARI (17-19 MAYIS 2022)

Tüm araştırmacılarımızı, Ufuk Avrupa 2022 Misyon Çağrıları için proje ortakları bulmak amacıyla 17-19 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan sanal bilgi günü ve ağ oluşturma etkinliğine katılmaya davet ediyoruz!

Yaklaşan Ufuk Avrupa Programı 2022 yılı Misyon Çağrıları kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi bilgi günü düzenlenecek olup, hemen ertesi günü 19 Mayıs 2022 tarihinde Bridge2HE NCP Projesi tarafından çevrimiçi Proje Pazarı düzenlenecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa – AB Misyonları Çalışma Programı 2022 yılı konu başlıklarına odaklanacaktır. 2022 yılı Misyon Çağrılarının resmi olarak 12 Mayıs 2022’de açılması beklenmektedir. Çağrılar kapsamında mevcut bütçe yaklaşık 630 milyon Avro olacaktır.

Aşağıda çağrı bilgileri verilmektedir.

  • Çağrı – İklim Değişikliğine Uyum Misyonunun uygulanmasını destekleyen eylemler (6 konu)
  • Çağrı – Kanser Misyonunun uygulanmasını destekleyen eylemler (5 konu)
  • Çağrı – Sağlıklı Okyanuslar, Denizler, Kıyı ve İçsular Misyonunun uygulanmasına yönelik eylemler (10 konu)
  • Çağrı – İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’nun uygulanmasını desteklemek için eylemler (1 konu)
  • Çağrı – Toprak sağlığı ve Gıda Misyonu’nun uygulanmasını desteklemek için eylemler (10 konu)
  • Sağlıklı okyanuslar, denizler, kıyı ve İçsular Misyonu ve İklim Değişikliğine Misyon Adaptasyonu arasında ortak eylem (1 konu)

Misyonlar Bilgi Gününe katılmak için tıklayın.

Misyonlar Proje Pazarına kayıt olmak için tıklayın.

Kayıt sayfası 17 Mayıs 2022 tarihine kadar açık olacaktır.

CHIST-ERA PROJESİ 2022 YILI ÇAĞRISI KONFERANSI (24-26 MAYIS 2022)

 

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Bu proje kapsamında açılacak 2022 yılı çağrısının konularının şekilleneceği konferans 24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Edinburgh’da düzenlenmektedir. Çevrim içi katılımın da mümkün olduğu konferansa kayıt için son tarih 17 Mayıs 2022’dir.

Açılması öngörülen konu başlıkları aşağıda verilmiş olup detaylı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

• Güvenlik ve Gizlilik ve Merkezi Olmayan ve Dağıtılmış Sistemler (Security and Privacy and Decentralised and Distributed Systems, SPiDDS)

• Kablosuz AI’ya yönelik Makine Öğrenimi tabanlı İletişim Sistemleri (Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI))

Program hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

 

25 MAYIS 2022: “UFUK AVRUPA MARİE SKLODOWSKA-CURİE 2022 ÇAĞRILARI (ÇEVRİMİÇİ) KONFERANSI”NA DAVETLİSİNİZ

TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu işbirliği ile 25 Mayıs 2022 tarihinde “Ufuk Avrupa Marie Sklodowska-Curie 2022 Çağrıları (Çevrimiçi) Konferansı” düzenleyecektir.

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olarak bilinen Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek; mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Herhangi bir araştırma alanı kısıtlaması bulunmadan, araştırmacıların kendi araştırma konularını seçerek geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştiriyor.

Çevrimiçi ‘webinar’ olarak gerçekleştirilecek konferansımız boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı ve 2022 yılında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulacaktır. Avrupa Komisyonu temsilcisi Marlene BARTES tarafından Ufuk Avrupa Programı hakkında genel bir sunum gerçekleştirildikten sonra, Avrupa Araştırma Ajansı (REA) temsilcileri MSCA Doktora Sonrası Burslar (PF), Doktora Ağları (DN); Değişim Programı (SE); Burslara Katkı Fonu (COFUND) çağrıları hakkında detaylı bilgiler vereceklerdir.

Avrupa Komisyonu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde açılacak MSCA Doktora Sonrası Burslar (PF) çağrısı 14 Eylül 2022 tarihine kadar başvuruları kabul edeceğinden, etkinliğimiz bu çağrıya yönelik proje hazırlama/sunma, dikkat edilecek hususlar, hakem ve bursiyer deneyimleri oturumlarına özel olarak yer verecektir. Böylece araştırmalarının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılarımız ile kurumlarına nitelikli araştırmacı davet etmek isteyen akademi/sanayi kuruluşu temsilcilerimiz MSCA çağrılarından, TÜBİTAK Proje Öndeğerlendirme Desteği Programından ve MSCA Ulusal İrtibat Noktalarının sunduğu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri hakkında etraflıca bilgilendirileceklerdir.

Konferans aynı zamanda 12 Mayıs – 15 Kasım 2022 tarihleri arasında açık olacak MSCA Doktora Ağları (DN) çağrısına yönelik de detaylı bilgi sağlayacaktır. MSCA Doktora Ağları, yaratıcı, girişimci, yenilikçi ve esnek; aynı zamanda mevcut ve gelecekte olabilecek zorluklarla yüzleşebilecek; ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmek için bilgi ve fikirleri ürünlere ve hizmetlere dönüştürebilecek doktora adayları yetiştirmeyi hedefler. Bu çağrıya da proje önerisi sunmayı planlayan araştırmacıların Konferans’tan faydalanacakları değerlendirilmektedir.

Sizleri, MSCA Değişim Programı (SE) ve COFUND çağrısı; EURAXESS hizmetleri, Marie Curie Mezunlar Derneği gibi konularda da sunumların gerçekleştirileceği konferansımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Etkinliklerimize katılım için aşağıdaki link üzerinden kaydınızı tamamlamanız yeterli olacaktır.

Konferansımızın tüm oturumlarının ‘Zoom Webinar Platformu’ üzerinden İngilizce gerçekleştirileceğini ve etkinlik sonrasında tüm sunumların bu sayfa aracılığı ile yayınlanacağını belirtmek isteriz.

ncpmobility@tubitak.gov.tr

 

Notlar:

Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.

Konferansa kayıt olmak için tıklayınız.

Etkinliğe katılım linki etkinlik öncesinde kayıt olanlarla paylaşılacaktır.

Sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçiniz.

 

2022 YILI AVRUPA ARAŞTIRMA VE YENİLİK GÜNLERİ (28-29 EYLÜL 2022)

2019 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Araştırma ve Yenilik Günleri (Research and Innovation Days), 28 ve 29 Eylül 2022 tarihlerinde araştırmacıları, politika yapıcıları, girişimcileri ve kamu kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen en önemli toplantılarından biri olarak gerçekleştirilecektir. Bu yıl dördüncüsü organize edilecek olan Araştırma ve Yenilik Günleri’nin (R&I Days) temel amaçları, Avrupa’da ekosistemler ve ağlar oluşturmak adına araştırma ve yenilik ruhunu paylaşan bireyleri dijital ortamda ağırlamak, değer zincirlerini güçlendirmek ve bireylerin fikir alışverişlerini zenginleştirmektir.

2022 Eylül ayında, Araştırma ve Yenilik Günleri, Avrupa Yenilik Gündemi (European Innovation Agenda), Avrupa Gençlik Yılı (the European Year of Youth), Avrupa kültürel yaratıcılığının zenginliği, Komisyon’un yeniliklerinden olan Ufuk Avrupa Misyonlarını ve birçok önemli gündem konularına değinilecektir.

Etkinliğe ücretsiz katılabilir ve geleceği şekillendirecek fikirlerin ve Avrupa Komisyonu’nun yeniliklerinin, önceliklerinin ve önem arz eden konularının tartışılacağı bu sürecin bir parçası olabilirsiniz.

2019 yılından sonra, Araştırma ve yenilik Günleri tamamen sanal olarak düzenlenmektedir. Bu sayede, 2021’de 100’den fazla farklı ülkeden 21.000 katılımcı; 2020’de ise 188 ülkeden 35.000 kayıtlı katılımcıyı bir araya gelmiştir. Avrupa ve tüm dünyadan gelen yoğun katılım sayesinde bu etkinlik serisi, 4 yıl boyunca Komisyon’un en önemli etkinliklerinden birisi haline gelmiştir.
Kayıtlar ve etkinliğe dair güncel haberler Avrupa Komisyonu’nun ilgili web sayfasında yer alacaktır.

YAZIYI PAYLAŞ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sosyal Medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!