FSMH ve Ticarileşme

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi-Bilinç Artışı;

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, üniversiteler veya sanayiciler tarafından üretilen teknoloji / bilgiyi koruma için son derece önemlidir. Bu amaçla üniversite ve sanayiye yönelik farkındalık oluşturma ve bilgilendirme etkinlikleri, eğitimleri ve birebir görüşmeler yapılarak bu hakların elde edilmesi konusunda bilinç artışı sağlanmaktadır.

Patent Süreç Desteği;

Üniversite ve sanayi işbirliği arasında arayüz olan işbirliği süreçinde; araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı “çözüm ortağı” ile birlikte, buluşların ön araştırması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru sahiplerinin ve tescil vb. takibi konularının ve diğerlerinin faydalanabileceği mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Bursa Uludağ Üniversitesi FSMH Değerlendirme Komisyonu;

Akademisyen ve öğrencilere ait buluşların patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesinin ardından patentlenebilir nitelikte olduğu saptanan buluşların ticarileşme potansiyeline sahip olup olmadıkları da araştırılmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyeti Hakları Komisyonu tarafından patentlenebilirlik ve ticarileşme potansiyeli açısından uygun bulunan buluşlara Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından hak sahipliği talep edilir.

Ticarileştirme

Bursa Uludağ TTO tarafından patentle korunan buluşların sanayiye transferi için patent değerleme işlemlerinin ardından sanayi ve yatırım ağlarına buluşların Patent Portföyü ile tanıtılması ve pazarlanması, lisans sözleşmelerinin hazırlanması, lisanslama süreçlerinin yönetilmesi, Akademisyen ve öğrencilerin tescille sonuçlanan bilimsel ve teknolojik çalışma sonucunda şirket kurulması söz konusu ise Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi ile birlikte bu yönde gerekli çalışmaların yürütülmesi sağlanır.