Patent Süreci Akış Şeması

Kaynakça: 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/522B990B-E529-4378-8287-66E77494B4FA.pdf

 

……………….   –  Ulusal Patent Başvurusu TÜRKPATENT’e Yapıldı 

(Başvuru tarihi + 12 ay içinde Dünya Çapında Patent araştırması yapılması için gönderilir)

……………….    –  Araştırmaya gönderildi 

(Normal koşullarda 12 ay- 18 ay içinde araştırma raporu gelebilir.)

……………….   –  Başvuru yayınlandı

(Erken yayın talebi yapılırsa 4-5 ay içinde; erken yayın talebi yapılmaz ise, başvuru tarihi + 18 ay sonra yayınlanır)

– Başvuru yayınından itibaren 3. kişi başvurunun içeriği hakkında görüş sunabilir. Süre sınırı bulunmamaktadır. 3. kişi, görüşünü, şeklen elde edilen belge kararına kadar sunulabilir. Ancak bu görüş, itiraz gibi değerlendirilmez. TÜRKPATENT uzmanının insiyatifi doğrultusunda araştırma raporu hazırlanırken dikkate alınabilir. –

……………….  –  Araştırma Raporu geldi

(Rapor geldikten sonra +3 ay içinde başvuru sahibi raporun içeriğine karşı görüş sunup, 1. İnceleme talebinde bulunur)

–  Araştırma raporu geldikten sonra 3. kişi, araştırma raporunun içeriği hakkında görüş sunabilir. Süre sınırı bulunmamaktadır. 3. kişi, görüşünü, şeklen elde edilen belge kararına kadar sunulabilir. Ancak bu görüş, itiraz gibi değerlendirilmez. TÜRKPATENT uzmanının insiyatifi doğrultusunda 1. İnceleme raporu hazırlanırken dikkate alınabilir. – 

………………..  –   1. İnceleme talebinde bulunuldu ve 1. İncelemeye gönderildi.

(Normal koşullarda 6 ay- 1 sene içinde 1. inceleme raporu gelebilir)

………………… –   1. İnceleme raporu geldi.

(Rapor olumlu ise direkt belgeye bağlanır.

– Ancak buradaki belge kararı ŞEKLEN alınan bir belgedir. Bu belge kararından itibaren +6 ay içinde 3. kişinin itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraza karşı başvuru sahibi +3 ay içinde görüş sunabilir. Eğerki, 3.kişi itirazında haklı bulunursa, başvuru sahibinin belgesi NİHAİ belge olmadan İPTAL EDİLİR. Eğerki 3.kişi itirazında haksız bulunursa veya hiç itiraz yapılmazsa, şeklen verilen belge NİHAİ BELGE haline dönüşür ve başvuru sahibi 20 yıllık patent hakkı elde eder.-

Rapor olumsuz ise; +3 ay içinde başvuru sahibi raporun içeriğine karşı görüş sunup, 2. İnceleme talebinde bulunur. )

–  1. İnceleme raporu geldikten sonra, rapor olumsuz ise, 3. kişi, 1. inceleme raporunun içeriği hakkında görüş sunabilir. Süre sınırı bulunmamaktadır. 3. kişi, görüşünü, şeklen elde edilen belge kararına kadar sunulabilir. Ancak bu görüş, itiraz gibi değerlendirilmez. TÜRKPATENT uzmanının insiyatifi doğrultusunda 2. İnceleme raporu hazırlanırken dikkate alınabilir. –

………………… –   2. İnceleme raporu geldi.

(Rapor olumlu ise direkt belgeye bağlanır.

– Ancak buradaki belge kararı ŞEKLEN alınan bir belgedir. Bu belge kararından itibaren +6 ay içinde 3. kişinin itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraza karşı başvuru sahibi +3 ay içinde görüş sunabilir. Eğerki, 3.kişi itirazında haklı bulunursa, başvuru sahibinin belgesi NİHAİ belge olmadan İPTAL EDİLİR. Eğerki 3.kişi itirazında haksız bulunursa veya hiç itiraz yapılmazsa, şeklen verilen belge NİHAİ BELGE haline dönüşür ve başvuru sahibi 20 yıllık patent hakkı elde eder.-

Rapor olumsuz ise; +3 ay içinde başvuru sahibi raporun içeriğine karşı görüş sunup, 3. İnceleme talebinde bulunur. )

–  2. İnceleme raporu geldikten sonra, rapor olumsuz ise, 3. kişi, 2. inceleme raporunun içeriği hakkında görüş sunabilir. Süre sınırı bulunmamaktadır. 3. kişi, görüşünü, şeklen elde edilen belge kararına kadar sunulabilir. Ancak bu görüş, itiraz gibi değerlendirilmez. TÜRKPATENT uzmanının insiyatifi doğrultusunda 2. İnceleme raporu hazırlanırken dikkate alınabilir. –

……………….      –   3. İnceleme raporu geldi. (Rapor olumlu ise belgeye bağlanır.

– Ancak buradaki belge kararı ŞEKLEN alınan bir belgedir. Bu belge kararından itibaren +6 ay içinde 3. kişinin itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraza karşı başvuru sahibi +3 ay içinde görüş sunabilir. Eğerki, 3.kişi itirazında haklı bulunursa, başvuru sahibinin belgesi NİHAİ belge olmadan İPTAL EDİLİR. Eğerki 3.kişi itirazında haksız bulunursa veya hiç itiraz yapılmazsa, şeklen verilen belge NİHAİ BELGE haline dönüşür ve başvuru sahibi 20 yıllık patent hakkı elde eder.-

Rapor olumsuz ise RED.)