Girişimci Topluluğu

Girişimci Topluluğu

Üniversite öğrencileri ve akademisyenleri, genç girişimciler veya girişimcilik ekosisteminde faaliyet göstermek, katkı sunmak isteyen lisans ve üstü derecesine sahip gençler olarak özetlenebilir. Proje, gençlerin ve akademisyenlerin sosyal girişimcilik kavramı ile tanışmaları, akademik ve teknoloji odaklı yenilikçi girişimler ortaya çıkarmaları ve var olan girişimcilerin kapasitelerini geliştirmeleri için ekosistemi besleyebilen, sorun çözmek için katkı sunabilen, sürdürülebilir bir yapıda ve kendisini sürekli geliştirebilen bir topluluktur.