TechXtile

TechXtile

Bursa Uludağ TTO’nun stratejik partner olduğu, yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin yarıştığı bir girişimcilik programıdır. Yarışma öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen birçok uygulama, eğitim ve etkinlikte girişimciler, Ar-Ge Merkezleri, yatırımcılar, sanayiciler, kamu kurumları, akademisyenler ve öğrenciler farklı platformlar arayıcılığıyla bir araya getirilmekte ve gelişmeye teşvik edilmektedir. (https://techxtile.net/)