ULUKOZA Akademi TÜBİTAK ARDEB 1005-B

ULUKOZA Akademi

TÜBİTAK ARDEB 1005-B programına hazırlık ve akademi kökenli ekibi iş hayatına ve fikirleri pazara hazırlar.

Programın Amacı:

–Temel ve uygulamalı araştırma projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin kullanıcı gereksinimleri ve beklentilerine göre olgunlaştırılması

–Teknolojinin pazara sunulma süresini kısaltmak için «ölçeklenebilir» prototip geliştirilmesinin desteklenmesi

–TÜBİTAK destek programları arasındaki etkileşimin artırılması

–Doğru müşteri için doğru ürün geliştirilmesi

–Potansiyel müşteri içgörüleri ile ürün/hizmet geliştirme, PoC vb. çalışmaları yapılabilecek potansiyel firmalara erişilmesi

–İş fikirlerinin CRL 1’den CRL 5’e getirilmesi (varsayılan pazar ihtiyaçlarından birden fazla  müşteri/kullanıcı tarafından onaylanmış ihtiyaçlara)

 

IP-UP, patent başvurusu yapılmış ürün fikirlerini öğretim üyesi liderliğinde  pazar odaklı olarak olgunlaştırmayı amaçlayan takımlara, yenilikçi teknolojilerinin müşteri doğrulaması süreçlerinde destek sağlamayı amaçlamaktadır.