Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği biriminde temel amacımız üniversitedeki akademik birikimin sanayiye aktarılarak katma değere dönüşmesinde katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda birimimizde;

  • Düzenli gerçekleştirdiğimiz sanayi ziyaretleriyle hizmetlerimiz ve potansiyel işbirliklerimiz hakkında farkındalık oluşturma,
  • Sanayi kuruluşlarını, gerçekleştirecekleri Ar-Ge çalışmalarına uygun ulusal/uluslararası destek programlarına yönlendirme,
  • Sanayiden gelen talepler doğrultusunda, ilgili konuda çalışma gerçekleştirebilecek akademisyen ya da akademisyenler ile sanayi temsilcilerini bir araya getirme,
  • İçerisinde bulunduğumuz üniversite-sanayi işbirliklerinde sözleşme, mali ve hukuki danışmanlık süreçlerinin yönetimi,

faaliyetleri yürütülmektedir.