6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu Madde 121​