Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Birimi’nin temel amacı, Bursa Uludağ TTO’nun faaliyetlerini araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına tanıtılmasını, üniversite ve sanayii arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratılmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

 • Bursa Uludağ TTO ’nun faaliyetlerinin ve hizmet kalemlerinin; araştırmacılar, akademisyen, öğrenciler ve iş dünyasına tanıtılması ve duyurulması,
 • Bursa Uludağ TTO veri tabanının oluşturulması,
 • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumu, STK’ları birebir ziyaretlerde bulunarak tarafların farkındalıklarının arttırılmasını sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi,
 • Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım /bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,
 • Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılmak,
 • Bursa Uludağ TTO personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunu sağlanması ve takip edilmesi,
 • Dijital ve basılı medyanın aktif olarak kullanılması,
 • Bursa Uludağ TTO ’nun kurumsal kimlik çalışmalarının yürütülmesi,
 • Bursa Uludağ TTO ’nun hizmet kalemi içerisinde kalan Proje, Fikri Haklar, Girişimcilik alanlarında eğitimlerin organize edilmesi,
 • Bursa Uludağ TTO tarafından sunulan hizmetlere yönelik duyuru ve çağrıların akademisyen ve sanayicilerimiz ile paylaşılması, sosyal medya hesapları ve web de yaygınlaştırılması, duyuruların, çağrıların ve haberlerin takibi ile akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve iş dünyasının güncel gelişmeler ve çağrılardan haberdar olmasını sağlamak,
 • Bursa Uludağ TTO tarafından sunulan ve alınan tüm eğitim ve etkinliklerin planlama aşamasından tamamlanma aşamasına kadar tüm süreçlerin yönetilmesi, faaliyetleri yürütülmektedir.